Archiv ukončených projektů

Název:Hodnocení a řízení pracovních rizik na zdravotnických pracovištích v kontextu protiepidemiologických opatření
Číslo:07-2020-VÚBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Ministerstvo zdravotnictví ČR, HARTMANN – RICO a.s.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2020
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je analyzovat současný stav nastavení hodnocení a řízení pracovních rizik ve zdravotnických zařízeních s ohledem na možnost vzniku epidemii onemocnění (např. spalničky), navrhnout možné změny systému, souvisejících předpisů a norem, dále pak doporučení pro zaměstnavatele. Tento výzkumný úkol bude řešen v odborné vazbě na Ministerstvo zdravotnictví a ve spolupráci s vybraným odborným subjektem v dané problematice.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2019-2021.pdf

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 2/2021 Covid-19 Nemoc z povolání

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 3/2021 Výsledky průzkumu Používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 4/2021 Praktické zásady používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

O - COVID-19 Nemoc z povolání - publikace

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 12/2021 Řízení rizik BOZP – přenosné infekce

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 13/2021 Výsledky průzkumu v českých nemocnicích – klinické studie používání OOPP

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 15/2021 Shrnutí výzkumného úkolu Hodnocení a řízení pracovních rizik na zdravotnických pracovištích v kontextu protiepidemiologických opatření

A - Covid-19, nemoc z povolání - podcast

O - Praktické zásady používání osobních ochranných pracovních prostředků - publikace