Archiv ukončených projektů

Název:Hodnocení a řízení pracovních rizik strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření
Číslo:06-2020-VÚBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Petr Polák, MBA
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:07/2020
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je analyzovat současný stav nastavení hodnocení a řízení pracovních rizik strážníků obecních policií zařazených v přímém výkonu služby s ohledem na možnost vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání, ale též v rovině obecné, kdy bude zkoumáno jak snížit dopady vznikajících rizik. Cílem bude navrhnout možné změny systému, souvisejících předpisů a norem, dále pak doporučení pro zaměstnavatele. Tento výzkumný úkol bude řešen v odborné vazbě na MPSV a ve spolupráci s vybraným odborným subjektem v dané problematice.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2020–2021

A - Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření - podcast

A - Regenerace u strážníků obecních policií - podcast

A - Dýchání pro kontrolu stresu a zlepšení zdraví u strážníků obecních policií - podcast

A - Zdravé stravování při směnném provozu - podcast

A - Metoda spinální stabilizace a její využití pro regeneraci strážníků obecních policií - podcast

Jost - Bezpečnosť príslušníkov obecných polícií - článek

Jost - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci obecných policajtov - článek

Jsc - Occupational safety of municipal police officers: assessing the vulnerability and riskiness of police officers´work - článek

O - Nástroje pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci strážníků obecních a městských policií - e-příručka

O - Návrh metodickéh pokynu o vyhledávání a hodnocení rizik na pracovištích obecní policie a o stanovení opatření vedoucích ke snížení těchto rizik

O - Anonymní dotazníky pro vedoucí strážníky a strážníky obecní (městské policie)