Archiv ukončených projektů

Název:Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Číslo:VUS4_07_VÚBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2018
Doba řešení do:12/2019
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Ekonomický růst neomezuje pouze rychlost technologického rozvoje, ale také demografická situace v u nás, resp. v EU jako celku. Na poli pracovního trhu je obecným problémem nedostatek lidí a konkrétních profesí. Existují tři možná řešení: podporovat demografický růst, cíleně ovlivňovat vzdělávací systém a podpora přílivu pracovní síly ze zahraničí. V posledním případě lze reálně uvažovat především pracovní sílu ze zemí mimo EU, popř. z ekonomicky chudších oblastí unie. První dva způsoby jsou dlouhodobé, třetí je pak relativně rychlý. Vyžaduje „pouhý“ dovoz pracovní síly. Zde je problematická především pracovní síla pocházející z mimoevropského prostředí, často z diametrálně odlišných kulturně sociálních podmínek a s rozdílnou historickou zkušeností. Náš systém (kultury) bezpečnosti práce vychází z historické zkušenosti a zásad, které se tvořili v posledních cca sto letech. V popředí je zde člověk a ochrana jeho zdraví, která si zakládá na prevenci rizikových stavů. V případě pracovníků, kteří pocházejí z neevropského prostředí, tak nemusí být problematická pouze jazyková bariéra, ale také uznávání autorit a dodržování pravidel, jejichž potřebnost nemusí být dostatečně nezainteresovanému člověku zcela pochopitelná. Cílem výzkumného úkolu je proto zmapovat současnou situaci na trhu práce a definovat oblasti, kde lze řešit nedostatek pracovní síly přísunem zaměstnanců ze zahraničí. Zde je pak potřeba analyzovat možnosti nabídky zahraniční pracovní síly a hledat problematické oblasti vztahující se k těmto pracovníkům a možným problémům v oblasti kultury a zvyklostí. Dle potřeby se také pokusit definovat rizika, možnosti prevence a příslušná opatření pro specifické skupiny cizinců například s ohledem na věk, pohlaví, náboženství, původ apod.
Výsledky:
Výstup:

Recenzovaný článek v odborném časopise JOSRA: Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí z pohledu BOZP, https://www.bozpinfo.cz/josra/zamestnavani-cizincu-z-neevropskych-zemi-z-pohledu-bozp

Workshop k projektu Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci W - Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí.pdf

Článek D - Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí.pdf

01_Globální_Poznámky_k_problematice_BOZP_a_zam_cizincu_migranti_fin.pdf
02_Occupational_Health_and_Safety_of_Employees_in_the_Czech_Republic_.pdf
03_Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí z pohledu BOZP.pdf
04_Pracovni_úrazovost_zamestnancu_v_ceske_republice_s_prihlednutim_ke_statni_prislusnosti.pdf
05_Vybrané_poznatky_z_oblasti_zaměstnávání_cizincu.pdf
06_Zamestnavani_cizincu_z_neevropskych_zemi.pdf
07_Devatero_zásad_BOZP_pro_zaměstnavatele_při_zaměstnáváni_cizinců.pdf
08_Doporučeni_pro_zaměstnavatele_pri_zaměstnáváni_cizinců_revize_PS.pdf
09_Socioekonomicke_a_demograficke_aspekty_zaměstnáváni_cizincu_z_neevropských_zemi.pdf
10_Zam_ciz_se_zam_na_ukrajinske_migranty.pdf
11_Vybrane_poznatky_z_oblasti_zamestnavani_cizincu_a_nelegalniho_zamestnavani_revize_PS.pdf
12_Zakladni_informace_o_BOZP_pro_cizince_PS.pdf
13_Dotaznikove_setreni_-_Zamestnavani_cizincu_z_pohledu_BOZP_-_upravene.pdf
14_Podpora_legalni_migrace_a_prehled_zakladniho_info_o_BOZP_ve_vybranych_statech.pdf
15_Cizinci_ve_stavebnictvi_-_pripadova_studie.pdf
16_Nemecke_zemedelstvi_a_moznost_vyuziti_migrantu_v_tomto_segmentu.pdf
17_Pripradova_studie_Granit_Lipnice.pdf
18_Vybrane_literarni_zdroje_MN.pdf
19_Kontakty_na_nestatni_neziskove_organizace_(NNO)_pusobici_v_oblasti_integrace_cizincu.pdf
20_Poznamky_k_integraci_cizincu_v_cR.pdf
21_Informace_k_zaměstnávání_cizinců_ziskané_rozhovory_s_neziskovým_sektorem_revize_PS.pdf
odborna_zprava.pdf

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 3/2019 Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci