Archiv ukončených projektů

Název:Kvalita pracovního života 2018
Číslo:VUS4_04_VÚBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Lenka Svobodová
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2018
Doba řešení do:12/2018
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Výzkumné aktivity budou zaměřeny na subjektivně vnímanou kvalitu pracovního života ekonomicky aktivních obyvatel ČR. Jedná se o zajištění a získání zpětné vazby o účinnosti politik, koncepcí, strategií v oblasti sociální politiky. Získávání zpětné vazby je důležité pro tvorbu podkladů pro budoucí směřování politik v rámci zkvalitnění výkonu státní správy a efektivní alokace veřejných prostředků. Hlavním cílem je zjistit aktualizovanou subjektivně vnímanou kvalitu pracovního života ekonomicky aktivních obyvatel ČR, získat aktualizovanou, doplněnou poznatkovou základnu v daném směru.
Výsledky:
Výstup:

Recenzovaný článek v odborném časopise JOSRA: Kvalita pracovního života - tematický speciál časopisu JOSRA, https://www.bozpinfo.cz/kvalita-pracovniho-zivota-tematicky-special-casopisu-josra

2 odborna zpráva zz.pdf
PŘÍLOHA .1 VUS4 04 Vsouhrn.pdf
PŘÍLOHA .2 VUS4 04 šetření.pdf
PŘÍLOHA .3 VUS4 04 WORKSHOP.pdf
PŘÍLOHA .4 VUS4 04 články.pdf

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 1/2018 Kvalita pracovního života 2018