Závěr výzkumného úkolu Bezpečnost práce ve sportu

Závěrečný video podcast výzkumného úkolu Bezpečnost práce ve sportu, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i.
Video podcast byl pořízen ve spolupráci s Českou asociací fotbalových hráčů, z.s.

Sport může vést ke zlepšení kvality života a zároveň může vést k řadě zranění, která vznikají jednak při zápasech, soutěžích a také při tréninkových procesech.

Cílem výzkumného úkolu bylo zmapovat relevantní právní úpravy a judikatury v ČR se zřetelem na nejčastější úrazy, zejména tedy v podmínkách sportovních fotbalových organizací.
Důraz byl kladen na úroveň, kdy sportovci jsou v určitém zaměstnaneckém poměru k danému sportovnímu subjektu, přičemž do celého systému vstupují dále trenéři, vedoucí, zástupci organizátorů soutěží a další zástupci sportovních subjektů, kteří jsou na straně zaměstnavatelů.
Pro dosažení potřebné změny v praxi je nutné vytvořit poznatkovou základnu v dané problematice, navrhnout účinné postupy, které pomohou ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví – při výuce sportů, zajištění tréninkových, přípravných a zápasových procesů ve sportovních organizacích, popř. také při práci s dětmi a mládeží ve školách.

Dopad na praxi
Provedeným výzkumem by měly být analyzovány úrazy u českých profesionálních i amatérských fotbalových hráčů a doporučeny adekvátní postupy, které by měly vést ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce fotbalu na základních a středních školách, jakož i při výkonu povolání profesionálních hráčů fotbalu.

Ve video podcastu byly projektovému týmu položeny tři otázky:

  • Jaká byla Vaše motivace se do projektu Bezpečnost práce ve sportu zapojit?
  • Jaké jsou Vaše doporučení pro profesionální nebo amatérské hráče fotbalu?
  • Jaká navrhujete opatření do budoucna?

Fotbalisté odpověděli na tyto otázky:

  • Jak je o profesionální hráče fotbalu postaráno z hlediska regenerace po zranění a zdravotní prevence v zahraničí a České republice?
  • Jaký je Váš názor na způsob zaměstnávání fotbalistů?
  • Co si myslíte o stavu péče o duševní zdraví fotbalistů?
  • Vaše zkušenosti s péčí o fotbalisty po fyzické stránce?
  • Prošel jste si zraněním, které by Vás na nějakou dobu vyloučilo ze hry?

Účastníci podcastu:

Ing. Petr Polák, MBA je zástupce skupiny „profesionálních bezpečáků“, je tedy „osoba odborně způsobilá dle zákona č. 309/2006, Sb. pro prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“.  Oblastem BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci),  Požární ochraně/prevenci a udržitelné podnikové ekologii a vybraným systémům ISO se profesionálně věnuje +13 let. Oborově se zaměřuje na sektor výroby/logistiky a skladování ve farmacii/zdravotnictví a výroby nápojů. S Výzkumným ústavem bezpečnosti práce aktivně spolupracuje třetím rokem. Dosažené pracovní úspěchy mu pomáhají dosáhnout zejména znalosti projektového managementu (metodika IPMA), znalost systému „Lean Six Sigma“ pro administrativu“ a umění komunikace v různorodých/mezinárodních prostředích. Jeho celoživotním krédem je „Ve zdravém těle je zdravý duch!“.
JUDr. Markéta Vochoska Haindlová je advokátka a předsedkyně České asociace fotbalových hráčů. Své studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy dokončila v roce 2009 a po absolvování LL.M. programu na univerzitě v Curychu se stala přední odbornicí na sportovní právo v Evropě. Díky zkušenostem nabytým během studia a působení na pozici předsedkyně Odvolací a revizní komise Fotbalové asociace České republiky se podílela na založení České asociace fotbalových hráčů, kterou v současnosti vede. Aktuálně také působí ve vedení Evropské divize Světové hráčské unie FIFPRO, kam byla zvolena v létě 2021 a je coby odbornice na problematiku dopingu je předsedkyní Arbitrážní komise NSA.

 

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. působí na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Působí i jako výzkumný pracovník v Ústavu státu a práva AV ČR. Je stipendistou Max-Planckova Institutu pro zahraniční a srovnávací právo sociálního zabezpečení, hostujícím profesorem na NOVA Southeastern University na Floridě, USA (2009) a řešitelem několika grantů Grantové agentury Akademie věd a Grantové agentury ČR.

 

MUDr. Dušan Randák je psychiatr, psychoterapeut a supervizor. Má dlouhodobou psychiatrickou praxi a praxi v léčbě závislostí. V současné době je ambulantním psychiatrem. V minulosti přes 10 let zastával pozici odborného asistenta Kliniky adiktologie při 1. LF UK v Praze a pozici lektora Institutu post graduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Byl členem realizačního týmu U-20 hokejové reprezentace 2019 a také dlouhodobě spolupracující psychiatr v projektu Čistá hlava.

 

doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D. je zástupce přednosty pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha, od 2020 vedoucí lékař A-tým AC Sparta Praha. Členství v odborných společnostech: člen výboru České společnosti pro ortopedii a traumatologii a člen společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii. Vědecká činnost: odborný spolupracovník grantu IGA MZ NT/14092: Diagnostika a operační léčba dislokovaných nitrokloubních zlomenin lopatky, 2013-2015 (Řešitel: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.). Hlavní řešitel grantu MZ VES 16-28458A: Trimaleolární zlomeniny hlezna – CT diagnostika zlomenin zadní hrany tibie. Jejich CT klasifikace, operační léčba, 2016–2019.

 

Jakub Porsch je generální sekretář České asociace fotbalových hráčů. V České asociaci fotbalových hráčů působí už šestým rokem a za tu dobu se vypracoval do pozice generálního sekretáře. Má na starosti dennodenní komunikaci se subjekty a organizacemi aktivními ve fotbalovém prostředí jako jsou FAČR, LFA, FIFPRO, FIFA nebo UEFA. Zároveň má v gesci také právní služby, které ČAFH poskytuje svým členům a agendu spojenou s arbitrážním řízením před národními i mezinárodními rozhodčími orgány, mezi které patří Sbor rozhodců FAČR, Komise pro řešení sporů FIFA nebo Mezinárodní rozhodčí soud (CAS).

 

Martin Fenin je bývalý český profesionální fotbalista a vicemistr světa ve fotbale do 20 let. Bývalý český fotbalový útočník, který nyní působí v amatérském klubu FK Řeporyje. V roce 2007 vyhrál ocenění „Talent roku“ v anketě Fotbalista roku, to vše díky úspěchu z mistrovství světa hráčů do 20 let 2007 v Kanadě, kde Češi vybojovali senzační stříbrné medaile. Odchovanec Teplic, který mimo ČR působil na klubové úrovni v Německu a Francii. Aktuálně se mimo jiného věnuje také šíření osvěty v oblasti duševního zdraví a problémů s ním spojených, když se aktivně zapojil do projektu České asociace fotbalových hráčů s názvem #cistahlava.

 

Patrik Le Giang je slovenský profesionální fotbalista, brankář klubu Bohemians Praha 1905. Slovenský fotbalový brankář vietnamského původu, který od roku 2019 působí v klubu Bohemians Praha 1905 a má na svém kontě starty ve slovenské reprezentaci U21. Odchovanec MFK Žilina začínal s fotbalem v klubu FTC Fiľakovo, s nímž následně spojil charitativní činnost, které se věnuje. Zakladatel nadačního fondu StepByStep Foundation – aktuálně pomáhá dětem ze slabších sociálních poměrů v oblasti sportu, zdraví a vzdělání. Za své aktivity si nedávno vysloužil ocenění Merit Award v kategorii Player’s Impact, kterou světová hráčská unie FIFPRO každý rok uděluje hráčům, kteří si uvědomují, že jejich úlohou není jen podávat skvělé výkony na hřišti, ale také být vzorem pro ostatní.

Věříme, že výstupy výzkumného úkolu Bezpečnost práce ve sportu poskytnou nové podněty, znalostní podporu a zejména navazující preventivní opatření všem subjektům ve fotbalovém prostředí.

Srdečně Vás zveme k poslechu podcastu z dílny VÚBP, v. v. i.

Podcasty VÚBP: https://www.buzzsprout.com/1514908
RSS Feed:  https://feeds.buzzsprout.com/1514908.rss

Hlavní výstupy  z terénního průzkumu jsou uveřejněny v recenzovaném časopisu JOSRA a v podcastech, kde zazněla i doporučení pro praxi. Dosažené výsledky jsou k náhledu na webové stránce výzkumného úkolu.

©2021 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 05-2020-VÚBP Bezpečnost práce ve sportu, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2020–2021.

Všechny naše podcasty a aktuality v oblasti BOZP z dílny Výzkumného ústavu bezpečnosti práce najdete v záložce Podcasty.
Děkujeme za sdílení podcastu.