Aktuálně řešené projekty

Název:Bezpečnost práce ve sportu
Číslo:05-2020-VÚBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2020
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Fotbal včetně dalších sportů je nejen volnočasovou aktivitou, ale je pravidelnou součástí výuky tělesné výchovy na školách všech stupňů, jakož i v podobě ligových soutěží je zdrojem výdělku pro amatérské i profesionální hráče. Cílem projektu bude věnovat se zmapování relevantní právní úpravy a judikatury státních i soukromých soudů v ČR se zřetelem na nejčastější úrazy. Provedeným výzkumem by měly být analyzovány úrazy a doporučeny adekvátní postupy, které by měly vést ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce fotbalu na základních a středních školách, jakož i při výkonu povolání profesionální hráč fotbalu.
Výsledky:
Výstup: