Aby tělo nebolelo

Aby tělo nebolelo

Bolí vás často záda, klouby nebo hlava? Jednou z příčin může být i vadné držení těla, kterým je například špatný stoj či sed. Vadné držení těla způsobuje řadu problémů, nejčastějšími z nich jsou bolesti a onemocnění svalů, kloubů, nervů, šlach, především pak v oblasti páteře, ramen, kyčlí a kolen. Postupně vám představíme sérii šesti videí a deseti plakátů, které vznikly v rámci výzkumných úkolů ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, ale i další zajímavé materiály týkající se ergonomie.

Dlouhodobé vadné držení těla může dále zapříčinit také bolesti hlavy, nesoustředěnost, nespavost, zvýšený pocit únavy, nadměrné stlačování vnitřních orgánů či zhoršení průtoku krve dolními končetinami a s tím související vznik křečových žil. Počet zaměstnanců pracujících v sedě neustále roste. Jedná se o různé pracovní pozice, především práce administrativního charakteru spojené s prací na počítači. Správné uspořádání pracovního místa a dodržování zásad správného sedu může zabránit výše zmíněným zdravotním potížím. Také práce vstoje je u mnoha pracovních činností nezbytná, někde slouží jako kompenzace dlouhodobého sedu. Dlouhodobá práce vstoje zatěžuje především bederní páteř, dále pak i klouby a cévy dolních končetin, proto je třeba dbát na správný (optimální) stoj.

Důležité je také pří dlouhodobém sedu či stoji měnit polohy, zařazovat úlevové polohy a kompenzační cviky. Jak na to se dozvíte z našich vzdělávacích materiálů, které zde budeme během následujících týdnů publikovat.

V dnešním videu si ukážeme příklady špatného stoje spolu s doporučeními, jak provádět správný (optimální) stoj. K videu jsou k dispozici 2 plakáty, které si můžete stáhnout a vytisknout a mít tak pokyny pro správné držení těla stále na očích.

 

     Příklady špatného stoje

 

© VÚBP, 2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2021–2022.
© VÚBP, 2021 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu V02-S4 Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2021.