Chytré digitální systémy pro BOZP

Chytré digitální systémy pro BOZP

Výzkumný úkol 01-S4-2022-VÚBP BOZP v transformující se společnosti reaguje na aktuální situaci a očekávaný vývoj, kdy transformace v oblasti ekonomiky, vztahu mezi životním prostředím a lidskou společností, digitalizace, změn na trhu práce, ale také zkušenosti s pandemií, společně vyvolávají potřebu reagovat na nově se objevující nebo nestandardně se vyvíjející rizika a modifikovanými prostředky řešit rizika stávající.

V závěru roku 2023 se řešitelský tým pod vedením Mgr. et Mgr. Josefa Senčíka zaměřil na téma digitalizace. Pokrok v digitálních technologiích nevyhnutelně utváří naši budoucnost. Digitální technologie přináší příležitosti pro zaměstnance a zaměstnavatele, ale také nové výzvy a rizika pro BOZP.

Digitální technologie mění a transformují svět práce

Dosažené výsledky související s digitalizací na pracovišti pod názvem Chytré digitální systémy pro BOZP jsou rozděleny do pěti infografik:

1. Digitální systémy pro monitorování BOZP na pracovišti
2. Monitorovací systémy k řízení pracovníků prostřednictvím umělé inteligence
3. Práce prostřednictvím platforem
4. Automatizace pracovních úkolů
5. Práce mimo pracoviště a hybridní práce

 


© 2023

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 01-S4-2022-VUBP BOZP v transformující se společnosti, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2022–2024.