BOZP v transformující se společnosti

Klimatická změna, podniky a resilience – jak spolu souvisejí?

Výzkumný tým pod vedením prof. Pavla Danihelky řeší výzkumný úkol 01-S4-2022-VÚBP BOZP v transformující se společnosti, který reaguje na aktuální situaci a očekávaný vývoj, kdy transformace v oblasti ekonomiky, vztahu mezi životním prostředím a lidskou společností, digitalizace, změn na trhu práce, ale také zkušenosti s pandemií, společně vyvolávají potřebu reagovat na nově se objevující nebo nestandardně se vyvíjející rizika a modifikovanými prostředky řešit rizika stávající.

Změny klimatu se projevují přírodními událostmi např. zvýšením intenzity a frekvencí teplotních extrémů nebo změnou rozložení srážek v průběhu roku (povodně) či mrazovými nebo sněhovými extrémy nebo suchem s nedostatkem vody, proto by měly podniky uvažovat nad možnými scénáři, které mohou negativně ohrozit jejich činnost. Vedlejším produktem přírodních událostí mohou být nehody NATECH, což jsou nehody vyvolané právě různými přírodními událostmi, které ohrožují bezpečnost a provoz technických zařízení či podniků, s významným dopadem na životní prostředí a celkovou společnost.

Více informací o dané problematice nabízí

 

©2022 Tyto výsledek byly finančně podpořeny z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 01-S4-2022-VUBP BOZP v transformující se společnosti, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2022–2024