Chcete-li ušetřit, vsaďte na bezpečné staveniště

Mediální kampaň pro zaměstnavatele CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ

Dnešním dnem spouštíme  kampaň pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ. Jejím cílem je šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich zaměstnanců. Motto kampaně zní Pro každého zaměstnavatele jsou nejcennějším kapitálem zdraví zaměstnanci.

Každý rok jsou tisíce pracovníků ve stavebnictví vystaveny bezpečnostním a zdravotním rizikům, které ohrožují jejich zdraví a život. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o rizicích spojených s prací na staveništích. Kampaň zahrnuje jak bezpečnostní, tak zdravotní rizika, přičemž vychází z evropských a národních statistik, na jejichž základě jsou vybrány práce a činnosti s nejvyšším počtem pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací. 

Kampaň v oblasti bezpečnostních rizik se například zaměřuje na práce ve výšce, jelikož druhou nejčastější příčinou smrtelných pracovních úrazů jsou budovy, konstrukce a povrchy, kdy se jedná hlavně o pády z výšky a do hloubky. V oblasti zdravotních rizik se kampaň například soustřeďuje na expozici respirabilnímu prachu krystalického křemene. Odhaduje se, že působení krystalického oxidu křemičitého je vystaveno asi 5 milionů zaměstnanců v Evropské unii. Prach oxidu křemičitého je klasifikovaný jako karcinogen 1. skupiny, což znamená, že je považovaný za jednoznačnou příčinu nádorových onemocnění.

Pouze masivní a cílené vzdělávání zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších zainteresovaných v této oblasti může sloužit jako významný preventivní nástroj. Cílem je ušetřit finanční náklady, které by zaměstnavatelé museli vydat na řešení následků spojených s nedodržováním BOZP na staveništi.

Bezpečnostní rizika na pracovišti

 1 Bezpečnostní rizika ve stavebnictví (3. 4. 2023)

Kampaň CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů. Mediálními partnery jsou BOZPinfo.czBOZPprofi.cz a Wolters Kluwer ČR, a. s.

Tisková zpráva