Mediální kampaň zaměřená na ergonomii končí

Mediální kampaň zaměřená na ergonomii končí

Výzkumný ústav bezpečnosti práce se v roce 2022 prostřednictvím mediální kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII zaměřil na otázky ergonomie a pohybového aparátů. V průběhu roku bylo představeno šest plakátů s cílem šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich zaměstnanců.

  1. Ergonomie práce 
  2. Pracovní stres 
  3. Digitalizace práce a muskuloskeletální poruchy 
  4. Prevence a řízení muskuloskeletálních poruch 
  5. Syndrom karpálního tunelu 
  6. Účast zaměstnanců a participativní ergonomie 

V těchto obdobích je prioritně zapotřebí osvěty zaměstnavatelů, kteří mohou značně ovlivnit vznik a míru působení rizikových faktorů na pracovištích a jejich negativních důsledků na zaměstnance.

Pouze cílená osvěta zaměstnavatelů a zaměstnanců v této oblasti, která nastíní důležitost uplatňování zásad a principů ergonomie na pracovištích, může sloužit jako významný preventivní nástroj před vysokými finančními náklady, které národní ekonomika a zaměstnavatelé musejí vydat na řešení následků spojených s neergonomickou prací a pracovištěm.

Kampaň CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů. Mediálními partnery jsou BOZPinfo.czBOZPprofi.cz a Wolters Kluwer ČR, a. s.