CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII

Mimořádné podmínky jsou většinou úzce spojeny s krizovým obdobím, kterému společnosti čelí a budou čelit. Současným příkladem může být vystavení populace mimořádným podmínkám vlivem pandemie, která negativně ovlivňuje zdraví občanů a zatěžuje ekonomiky jednotlivých zemí.

V těchto obdobích je prioritně zapotřebí osvěty zaměstnavatelů, kteří mohou značně ovlivnit vznik a míru působení rizikových faktorů na pracovištích a jejich negativních důsledků na zaměstnance. Je tak zapotřebí zaměstnavatelům, a to formou mediální kampaně, zdůraznit, že prevence v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců přináší jejich firmám zisk.

Bolest, nepříjemné pocity nebo snížená funkčnost zad, krku nebo končetin jsou v dnešní době u zaměstnanců běžným jevem. Tyto zdravotní potíže se obvykle označují jako muskuloskeletální poruchy související s prací, angl. MSD – Musculoskeletal Disorders.

Rizika související s pracovními polohami, s vykonáváním opakovaných pohybů a zaujímáním nepřirozených poloh či přemísťováním těžkých břemen na pracovištích jsou rizikovými faktory, které mohou vést až k MSD.

MSD jsou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti prakticky ve všech členských státech Evropské unie. Pracovní neschopnost z důvodu MSD obvykle trvá déle než pracovní neschopnost pro jiné zdravotní problémy, a stojí tak zaměstnavatele a národní ekonomiky miliardy eur.

Muskuloskeletální poruchy většinou nemají jen jednu příčinu. Často jde o kombinaci různých rizikových faktorů včetně fyzických a biomechanických, organizačních a psychosociálních či individuálních faktorů.

Mediální kampaň pro zaměstnavatele se z výše uvedených důvodů v roce 2022 zabývá otázkou ergonomie a poruch pohybového aparátu.

Pouze masivní a cílená osvěta zaměstnavatelů a zaměstnanců v této oblasti, která nastíní důležitost uplatňování zásad a principů ergonomie na pracovištích, může sloužit jako významný preventivní nástroj před vysokými finančními náklady, které národní ekonomika a zaměstnavatelé musejí vydat na řešení následků spojených s neergonomickou prací a pracovištěm.

Kampaň Chcete-li ušetřit, vsaďte na ergonomii vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů. Mediálními partnery jsou BOZPinfo.cz, BOZPprofi.cz a Wolters Kluwer ČR, a. s.

Tisková zpráva

Plakáty

1 Ergonomie práce (4. 4. 2022)

2 Pracovní stres (2. 5. 2022)

3 Digitalizace práce a muskuloskeletální poruchy (6. 6. 2022)

4 Prevence a řízení muskuloskeletálních poruch (5. 9. 2022)

5 Syndrom karpálního tunelu (3. 10. 2022)

6 Účast zaměstnanců a participativní ergonomie (7. 11. 2022)

Příručky

PDF icon Ergonomie v praxi. Správná praxe pro malé a střední podniky (4. 4. 2022)

PDF icon I v práci správně sedět, správně stát – Praktická příručka pro bezpečnější pracovní prostředí (17. 5. 2022)

Výzkumné úkoly na dané téma

Výzkum rozhodujících faktorů MSD a problémů s bederní páteří, možnosti prevence a nápravných opatření se zaměřením na ergonomická řešení v pracovních systémech

Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců

Výzkum ergonomických aspektů v kontextu moderních přístupů a změn na pracovištích pro prevenci muskuloskeletálních onemocnění