Mobbing, bossing, staffing – patologické pracovní vztahy: souhrn výsledků výzkumného úkolu 03-S4-2021-VUBP

Výzkumný ústav bezpečnosti práce v červnu 2022 dokončil řešení výzkumného úkolu Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing – patologické pracovní vztahy ohrožující zdraví zaměstnanců, který si kladl za cíl navrhnout soubor doporučení pro šikanované zaměstnance se zaměřením na identifikaci zákonných institutů, které může šikanovaný zaměstnanec úspěšně využít na svoji ochranu. A pro zaměstnavatele sofistikovaný, diskrétní, ale zároveň i účinný mechanizmus pro řešení patologických pracovních vztahů, kterým je šikanózní jednání.

Přehled dosažených hlavních výsledků, které vzešly z výzkumu pro:

zaměstnance zaměstnavatele
Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing pro zaměstnavatele

 

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 03-S4-2021-VÚBP Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing ─ patologické pracovní vztahy ohrožující zdraví zaměstnanců, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., v letech 2021–2022.