Portál Pracovní pohoda

Pracovní pohoda v ČR

Pro vybudování povědomí o problematice kvality pracovního života v České republice byla vytvořena webová stránka https://www.pracovnipohoda.cz, která vznikla v rámci řešení výzkumného úkolu Kvalita pracovního života 2020. V roce 2022 výzkumný úkol pokračuje s cílem rozšířit obsah webové stránky pro širší veřejnosti, co udělat pro dosažení pracovní pohody. Pro zaměstnavatele a zaměstnance budou k dispozici nástroje umožňující pochopení, kvantifikaci a zlepšení KPŽ a pro odborníky aktuální data o KPŽ.

  Portál Pracovní pohoda

Pro veřejnost Pro firmy Pro odborníky
Ať už jste zaměstnanec, podnikatel, nebo vás jen zajímá pracovní pohoda a související témata, poznejte s námi, jak se kvalita pracovního života liší napříč různými skupinami pracujících v ČR.

Zjistěte, jaké jsou hlavní důvody spokojenosti či nespokojenosti v práci a co můžete vy a vaše okolí udělat pro dosažení pracovní pohody.

Pracovní pohoda vašich zaměstnanců nebo kolegů může mít dalekosáhlé důsledky na hospodaření vaší firmy, ovlivňuje celkovou pracovní atmosféru a zvyšuje spokojenost s prací a pracovní nasazení.

Zjistěte, proč je pro vás pracovní pohoda důležitá a jak ji zvýšit.

Pracujete ve výzkumu, v odborné organizaci, nebo vás jen zajímají podrobnosti o měření kvality pracovního života v ČR?

Na stránce získáte informace k metodologii měření, přístup k historickým datům a odborným publikacím.

 

Sledujte webovou stránku, kde jsou vkládány nové články pro vybudování povědomí o problematice KPŽ v ČR.

Pracovní pohoda - články

Nebo si změřte svou kvalitu pracovního života a porovnejte se s vámi vybranými skupinami pracujících pomocí krátkého interaktivního dotazníku.

Pracovní pohoda - dotazník

Více informací o dané problematice získáte na stránce https://www.pracovnipohoda.cz.

Na ukončený výzkumný úkol 02-2020-VÚBP Kvalita pracovního života 2020 navázal výzkumný úkol 05-S4-2022-VÚBP Kvalita pracovního života 2022.  

©2021 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 02-2020-VÚBP Kvalita pracovního života 2020, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd České republiky, v. v. i., v letech 2020–2021.

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 05-S4-2022-VÚBP Kvalita pracovního života 2022, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v roce 2022.