Aktuální změny vyhlášky č. 227/2015 Sb.

Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku byla s účinností od 23. srpna 2023 změněna vyhláškou č. 244/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku.

Změny spočívají v nových požadavcích na doplnění, rozšíření či upřesnění řady informací poskytovaných provozovatelem v bezpečnostních dokumentech. Bezpečnostní dokumenty bude nezbytné postupně uvést do souladu s novými požadavky, což je blíže specifikováno přechodnými ustanoveními vyhlášky č. 244/2023 Sb.

Materiál Instrukce ke změnám vyhlášky č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku podrobně informuje o provedených změnách a je doplněn přehledem souvisejících právních předpisů a odkazy na řadu podpůrných materiálů. Některé metodické materiály jsou teprve připravovány a budou postupně uveřejňovány na webu MŽP.