Metodiky

Metodické postupy a další materiály vztahující se k prevenci závažných havárií

 • Výklad obsahového zaměření jednotlivých položek popisu systému řízení prevence závažných havárií
  Plný text je ve speciálním čísle JOSRA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ dostupný z:
  http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-zavazne-havarie.

Upozornění: Webová stránka MŽP/Témata/Rizika pro životní prostředí poskytuje kromě jiných témat také téma Prevence závažných havárií na adrese: http://www.mzp.cz/cz/prevence_zavaznych_havarii, kde jsou uveřejněné 2 metodické pokyny, dostupné z: https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/E32B8D12266C18F1C1257F68004EA6DB/$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_2_%C3%BAnor_2016_final.pdf:

 • Metodický postup harmonizace a optimalizace bezpečnostních přístupů při skladování zemního plynu v podzemních zásobnících: postup při zpracování a struktura vnitřního havarijního plánu pro provozy podzemních zásobníků plynu.
 • Metodický postup harmonizace a optimalizace bezpečnostních přístupů pro objekty průmyslové výroby a nakládání s výbušninami.

Přehled všech Věstníků MŽP je dostupný na: https://www.mzp.cz/cz/edice_mzp.

Průběhové diagramy

 1. diagram Posouzení objektu s chemickou látkou nebo chemickou směsí z hlediska působnosti zákona č. 224/2015 Sb. (zákon o PZH)
 2. diagram Postup zajištění prevence závažných havárií v objektu podle zákona č. 224/2015 Sb. (zákon o PZH)

Další dokumenty

 1. Word icon Příloha 1 zákona č. 224/2015 Sb. – pomocná tabulka I a II s doplněnými H-větami
 2. PDF icon HTA metoda
 3. PDF icon Postupy a metodiky analýz a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií
 4. PDF icon Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v posouzení rizik závažné havárie pro účely zákona o prevenci závažných havárií
 5. PDF icon Terminologický výkladový slovník k problematice lidského činitele