Nástroje pro použití donucovacích prostředků a krátké palné zbraně

Nová publikace Nástroje pro použití donucovacích prostředků a krátké palné zbraně v souvislosti s výkonem zaměstnání strážníků obecních a městských policií

Úkoly plněné obecní (městskou) policií jsou rámcově vymezené zákonem o obecní policii, přičemž se jedná o zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a dále také plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zmíněný zákon či zvláštní zákon. Tyto úkoly plní především strážníci, kterým zákon o obecní policii přiznává nezbytná oprávnění, k nimž náleží mimo jiné i oprávnění k použití donucovacích prostředků a služební zbraně strážníkem. 

Nástroje pro použití donucovacích prostředků a krátké palné zbraně

Publikace Nástroje pro použití donucovacích prostředků a krátké palné zbraně v souvislosti s výkonem zaměstnání strážníků obecních a městských policií je jedním z výstupů výzkumného úkolu Zvýšení úrovně bezpečnosti strážníků obecní policie, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce v letech 2022–2023.

Cílem publikace je navrhnout jednoduchý systém sebeobrany pro strážníky. Jeho základy by bylo možné si osvojit v relativně krátkém čase. Dále shrnuje základy bezpečné manipulace se zbraní. Publikace se skládá ze dvou kapitol:

1 Donucovací prostředky

2 Bezpečná manipulace se služební zbraní

 

 

 


© 2023

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu 07-S4-2022-VÚBP Zvýšení úrovně bezpečnosti strážníků obecní policie, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2022–2023.

 

Nástroje pro zlepšení BOZP

Výše uvedená publikace navazuje na publikaci Nástroje pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci strážníků obecních a městských policií, která vyšla v roce 2021 v rámci výzkumné úkolu Hodnocení a řízení pracovních rizik strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce v letech 2020–2021.

V této publikaci se autoři snažili dát odpovědi na postupy, které umožní nejen zlepšit fyzický stav strážníků, ale i vyřešit stresovou zátěž, kterou klade společnost na zaměstnance obecních i městských policií. Obsah publikace:

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v činnosti obecní a městské policie a možná rizika z ní plynoucí

2 Zvyšování fyzické odolnosti

3 Zvyšování mentální odolnosti

4 Komunikace v konfliktu

5 Stravování a dodržování pitného režimu při směnném provozu městské a obecní policie


© 2021

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 06-2020-VÚBP Hodnocení a řízení pracovních rizik strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2020–2021.