Setkání na téma snižování rizik lesních požárů

V březnu 2023 proběhla několikadenní pracovní setkání v Malaze na téma snižování rizik lesních požárů v rámci mezinárodního projektu COST Action Firelinks. Zástupkyně VÚBP a Majaczech na pozvání organizátorů věnovala přednášku lesním požárům a souvisejícím resilientním přístupům k minimalizaci jejich škod, která mj. vychází zejména z její disertační práce. Součástí přednášky i následných diskuzí byla problematika ochrany zdraví záchranných složek, kde byly využity získané poznatky z ukončeného výzkumného úkolu BOZP v jednotkách sborů dobrovolných hasičů.

Malaga ve Španělsku (Sierra Berneja) vyhořela v roce 2022 na ploše 400 ha. Bylo přínosné si místo projít, stejně tak se bavit se zasahujícími hasiči a místními. Je to jedna ze případových studí, důležitých pro výzkum.

Získané poznatky budou využity v rámci řešení výzkumné úkolu BOZP v transformující se společnosti.

© VÚBP, 2023 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 01-S4-2022-VUBP BOZP v transformující se společnosti, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2022–2024.