Spolupracujeme se společností HARTMANN – RICO

Společnost HARTMANN – RICO je 100% vlastněnou dceřinou společností společnosti PAUL HARTMANN AG. PAUL HARTMANN AG v rámci svých aktivit disponuje i HARTMANN Science Centrum (výzkumné centrum), které se věnuje prevenci před infekcemi a s tím spojeného vlivu používání desinfekčních prostředků ve zdravotnictví a v sociálních službách. S ohledem na svou evropskou prestiž je toto centrum partnerem a zároveň realizátorem projektů společně s univerzitami, klinikami a výzkumnými centry zejména v Německu. HARTMANN – RICO je oprávněna nejen disponovat výsledky tohoto výzkumného centra, ale i se podílí na projektech spojených s prevencí infekcí, a v daném projektu zejména s ohledem na bezpečnost práce.

Společnost HARTMANN – RICO a Výzkumný ústav bezpečnosti práce dlouhodobě spolupracují na řešení výzkumných úkolů v rámci institucionální potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí. Dosažené výsledky jsou na stránkách výzkumných úkolů Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních s ohledem na dodržování hygieny (desinfekce apod). a Hodnocení a řízení pracovních rizik na zdravotnických pracovištích v kontextu protiepidemiologických opatření.