VR v BOZP na konferenci Aktuálne otázky BOZP

Účast na XXXV. mezinárodní vědecké konferenci Aktuálne otázky bezpečnosti práce

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s XR Institute s.r.o.VR Training s.r.o.Žilinskou univerzitou v Žilině ve dnech 9.−11. listopadu 2022 na XXXV. ročníku mezinárodní vědecké konferenci Aktuálne otázky bezpečnosti práce v podání Ing. Anny Cidlinové, Ph.D. a Ing. Marka Bárdyho, Ph.D., prezentovali využití digitálních nástrojů ergonomie a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v praxi v rámci výzkumné úkolu Virtuální realita v BOZP. Dobrovolníci si mohli vyzkoušet scénáře ve virtuální realitě a zároveň ostatní účastníci viděli pomocí streamování jejich počin v přímém přenosu.

Konferenci na Slovensku pořádá Strojnická fakulta TU v Košicích ve spolupráci s Národným inšpektorátom práceEvropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví (EU-OSHA) s cílem prezentovat nové trendy, postupy prevence a zkušenosti správné praxe v oblasti BOZP a managementu rizik. Součástí konference je předání certifikátu Bezpečný podnik.

Konference je největší a nejprestižnější akce v oblasti BOZP na Slovenskou s více než 34 letou tradicí a zároveň národní akcí v rámci kampaně EU-OSHA – Zdravé pracoviská ZNIŽUJÚ ZÁŤAŽ.

Více zde.

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 11-S4-2021-VUBP Virtuální realita v BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s XR Institute s.r.o. a VR Training s.r.o., v letech 2021–2023.