Úlevové polohy při dlouhodobém stání

Úlevové polohy při dlouhodobém stání

U mnoha pracovních činností je práce vstoje nezbytná, někde slouží jako kompenzace dlouhodobého sedu. Dlouhodobá práce vstoje zatěžuje především bederní páteř, dále pak i klouby a cévy dolních končetin, proto je třeba dbát na správný (optimální) stoj, měnit polohy, zařazovat úlevové polohy a kompenzační cviky.

© VÚBP, 2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2021–2022.
© VÚBP, 2021 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu V02-S4 Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2021.