Videozáznam konference

Videozáznam z konference Pracovnělékařské služby a nemoci z povolání

Začátkem listopadu 2022 se konala 2. odborná konference Pracovnělékařské služby a nemoci z povolání – právní úprava a praxe, pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR.

Kdo jste nestihl odbornou konferenci k problematice prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce, jejíž cílem bylo zhodnotit vývoj a aktuální stav v uvedené oblasti na základě zkušeností jednotlivých zainteresovaných subjektů, s ohledem na potřeby praxe, nabízíme vám videozáznam.

V přiloženém programu je přesně nastavený časový záznam jednotlivých prezentací, které můžete snadno dohledat na videozáznamu.

Videozáznam s přímým vstupem

Program a průběh konference