Archiv ukončených projektů

Název:Zvýšení ochrany zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech
Číslo:TIMPSV0011
Nadřazený projekt:Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření
Řešitel:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:06/2018
Doba řešení do:05/2020
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Technologická agentura ČR, program BETA2
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je navrhnout úpravu a doplnění příslušných právních předpisů pro posílení ochrany zaměstnanců v souvislosti s výkonem pracovních činností ve výkopech, současně vytvořit metodickou podporu pro přístup k dané problematice.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva – dopadová studie

O - Návrhy a doporučení pro změny zákonných norem a souvisejících předpisů v dané problematice

D - Možné přístupy ke změnám v oblasti zajištění BOZP při realizaci výkopových prací.pdf

Ochrana zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech - brožura

Ochrana zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech - leták

Ochrana zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech - skládačka

Zkušenosti z provádění pažení výkopů – zvyšování ochrany zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech a možné změny v právních předpisech - článek