Aktuálně řešené projekty

Název:Zaměstnávání cizinců - fyzických osob ze zemí mimo Evropskou unii s ohledem na platnou právní úpravu
Číslo:02-S4-2022-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Právnická fakulta UK
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2022
Doba řešení do:12/2023
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Přepracování vymezení nelegální práce s ohledem na trendy v jiných zemích EU, zejména Itálii, Německo, Rakousko, Francii a Slovensko. Analytický podklad bude mapovat právní úpravu včetně sankcí.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva

2022

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 4/2022 Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích zemí: Několik úvah k možným vývojovým tendencím právní úpravy

Jost - SCHEU, Lenka; TOMŠEJ, Jakub. Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích zemí: několik úvah k možným vývojovým tendencím právní úpravy. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2022, roč. 15, č. 3-4. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/zamestnavani-cizincu-z-tzv-tretich-zemi-nekolik-uvah-k-moznym-vyvojovym-tendencim-pravni. ISSN 1803-3687.

2023

W - Employment of foreigners – individuals from countries outside the European Union with regard to the current legislation 2. 5. 2023 - workshop

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 1/2023 Employment of foreigners - individuals from countries outside the European Union with regard to the current legislation