Archiv ukončených projektů

Název:Bezpečnost práce ve sportu
Číslo:05-2020-VÚBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Petr Polák, MBA
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2020
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Fotbal včetně dalších sportů je nejen volnočasovou aktivitou, ale je pravidelnou součástí výuky tělesné výchovy na školách všech stupňů, jakož i v podobě ligových soutěží je zdrojem výdělku pro amatérské i profesionální hráče. Cílem projektu bude věnovat se zmapování relevantní právní úpravy a judikatury státních i soukromých soudů v ČR se zřetelem na nejčastější úrazy. Provedeným výzkumem by měly být analyzovány úrazy a doporučeny adekvátní postupy, které by měly vést ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce fotbalu na základních a středních školách, jakož i při výkonu povolání profesionální hráč fotbalu.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn-Souhrnna-vyzkumna-zprava-o-postupu-praci-a-dosazenych-vysledcich-za-obdobi-2020–2021.pdf

A - Sportovní a úrazová anamnéza u fotbalisty - podcast

A - Systémová preventivní opatření vedoucí k omezení úrazovosti při fotbalu - podcast

A - Právní úpravy a judikatura v ČR - podcast

A - Techniky cílené redukce stresu a zlepšení spánku jako metoda prevence zranění u fotbalistů - podcast

A - Jak na prevenci úrazů a trvalých následků - podcast

Jost - Právní rizika spojená s nedovolenými zákroky při hraní fotbalu - článek

W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory Bezpečnost práce ve sportu 11. 5. 2021.pdf

W - Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory Bezpečnost práce ve sportu 25. 11. 2021.pdf

Jost - Proč hrát fotbal jen s certifikovaným OOPP? Protože je testován, aby chránil - článek

A - Závěr výzkumného úkolu Bezpečnost práce ve sportu - videopodcast

O - COVID-19 a sportovní aktivity - článek