XXIII. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2023

Zástupci z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce se aktivně zúčastnili XXIII. ročníku mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2023 (27.–28. 4. 2023, Hotel Sepetná, Ostravice), která byla na téma Současné výzvy v bezpečnosti práce a procesů směrem k preventivní kultuře BOZP.

Program konference byl rozdělen na panelovou diskuzi a odborné sekce:

  • Současné výzvy BOZP v ČR
  • Digitalizace v BOZP
  • Příklady dobré praxe
  • Kultura bezpečnosti práce
  • Ergonomie
  • Psychosociální a nová vznikající rizika

Na konferenci byl představen příspěvek k výzkumnému úkolu 11-S4-2021-VUBP Virtuální realita v BOZP. Přednášku pod názvem Praktické využití VR pro podniky prezentoval Marek Bárdy ze společnosti VR Training, s.r.o. a Anna Cidlinová z VÚBP. Přednášející představili možnosti využití virtuální reality a scénáře VR zhotovené v rámci projektu. Zájemci obdrželi propagační materiály s odkazem na další informace na webové stránce BOZP ve virtuální realitě

 

Prezentace Praktické využití VR pro podniky Vizitky s hlavolamem Bozpík a virtuální realita

Přednáška Komunikace a BOZP (Josef Senčík a kol., VÚBP) byla prezentována v rámci výzkumného úkolu 03-S4-2023-VUBP Předávání informací v oblasti BOZP, krizového řízení a ochrany obyvatelstva pro širokou veřejnost prostřednictvím technologických trendů, kde byla mimo jiné představena inovace oborového portálu BOZPinfo, nová postavička Bozpíka a pozvánka na workshop Efektivní komunikace a BOZP, který se koná 30. 5. 2023.

Komunikace a BOZP Rozbijeme vaše stereotypy o BOZP

Další informace o konferenci jsou dostupné zde.

©2023 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu 11-S4-2021-VUBP Virtuální realita v BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s XR Institute s.r.o. a VR Training s.r.o., v letech 2021–2023.
©2023 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu 03-S4-2023-VUBP Předávání informací v oblasti BOZP, krizového řízení a ochrany obyvatelstva pro širokou veřejnost prostřednictvím technologických trendů, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2023–2025.