Aktuálně řešené projekty

Název:Předávání informací v oblasti BOZP, krizového řízení a ochrany obyvatelstva pro širokou veřejnost prostřednictvím technologických trendů
Číslo:03-S4-2023-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Kateřina Jurčová
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2023
Doba řešení do:12/2025
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Výzkumný úkol cílí na vytvoření komunikační platformy poskytující profesionálně cílenou a snadno dostupnou informační podporu, která reflektuje potřeby cílových skupin a motivuje k jejímu využití. Jeho cílem je tedy holisticky obohatit problematiku BOZP tak, aby ve svém komplexu poskytovala ucelené informace pro odbornou veřejnost, zaměstnance i zaměstnavatele. Je třeba, aby zaměstnanci reflektovali nezbytnost připravenosti na krize, mimořádné události či požární rizika, jak ostatně ukazuje i současná realita.  Záměrem bude prezentování aktuálních témat týkajících se daných oblastí široké veřejnosti ve srozumitelné a zajímavé formě a zvýšit zájem a povědomí o důležitých tématech.
Výsledky:
Výstup:

Workshop Efektivní komunikace a BOZP - 30. 5. 2023

Workshop Kultura bezpečnosti - 22. 11. 2023

2023

O - Informační zdroje pro oblast BOZP (příspěvek ve sborníku)

O - Komunikace oborových informací (příspěvek ve sborníku)

W - Efektivní komunikace a BOZP 30. 5. 2023 (workshop)

W - Kultura bezpečnosti 22. 11. 2023 (workshop)