Zaměstnávání cizinců – fyzických osob ze zemí mimo Evropskou unii s ohledem na platnou právní úpravu

Zaměstnávání cizinců – fyzických osob ze zemí mimo Evropskou unii s ohledem na platnou právní úpravu: souhrn výsledků výzkumného úkolu úkolu 02-S4-2022-VUBP

Výzkumný ústav bezpečnosti práce v prosinci 2023 dokončil řešení výzkumného úkolu 02-S4-2022-VUBP Zaměstnávání cizinců – fyzických osob ze zemí mimo Evropskou unii s ohledem na platnou právní úpravu. Již po delší dobu lze v České republice pozorovat, že český trh práce ve významné míře spoléhá na pracovní sílu ze zahraničí. Příchozí zahraniční pracovníci jsou tak považováni za vítané řešení jak u vysoce kvalifikovaných pracovních pozic, tak u pozic s nízkou kvalifikací. Často se zde bude jednat o pracovníky z členských států EU či EHP, ovšem počet takových dlouhodobě nedostačuje k uspokojení potřeb trhu práce. Důležitou skupinu zahraničních pracovníků proto tvoří občané třetích zemí, kdy ještě před začátkem válečného konfliktu (a nyní v zesílené míře) to byli zejména pracovníci z Ukrajiny.

Struktura řešení výzkumného úkolu vycházela metodologicky z komparace zdrojového materiálu a jeho analýzy. Analyzované informace byly následně deduktivně zpracované do konečné podoby transformovaného materiálu, předkládaného v souhrnné výzkumné zprávě.

Přehled dosažených hlavních výsledků, které vzešly z výzkumu:


© 2023

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu 02-S4-2022-VÚBP Zaměstnávání cizinců – fyzických osob ze zemí mimo Evropskou unii s ohledem na platnou právní úpravu, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Právnickou fakultou UK, v letech 2022–2023.