Mediální kampaň zaměřená na bezpečné staveniště končí

Mediální kampaň zaměřená na bezpečné staveniště končí

Výzkumný ústav bezpečnosti práce se v roce 2023 prostřednictvím mediální kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ zaměřil na otázky zvýšit povědomí o rizicích spojených s prací na staveništích. V průběhu roku bylo představeno šest plakátů:

Plakáty ke stažení:

1 Bezpečnostní rizika ve stavebnictví

2 Riziko pádů z výšky a do hloubky

3 Riziko zavalení ve výkopu

4 Prach oxidu křemičitého na staveništích

5 Riziko vdechování prachu oxidu křemičitého

6 Eliminace expozice prachu oxidu křemičitého

Kampaň v oblasti bezpečnostních rizik se zaměřila na práce ve výšce, jelikož druhou nejčastější příčinou smrtelných pracovních úrazů jsou budovy, konstrukce a povrchy, kdy se jedná hlavně o pády z výšky a do hloubky. V oblasti zdravotních rizik se kampaň soustředila na expozici respirabilnímu prachu krystalického křemene. Odhaduje se, že působení krystalického oxidu křemičitého je vystaveno asi 5 milionů zaměstnanců v Evropské unii. Prach oxidu křemičitého je klasifikovaný jako karcinogen 1. skupiny, což znamená, že je považovaný za jednoznačnou příčinu nádorových onemocnění.

Osvěta a mediální kampaně mohou výrazně ulehčit zaměstnavatelům v boji proti negativním důsledkům krizí a zároveň napomoci k ochraně zdraví jejich zaměstnanců. Pouze masivní a cílené vzdělávání zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších zainteresovaných v této oblasti může sloužit jako významný preventivní nástroj. Cílem je ušetřit finanční náklady, které by zaměstnavatelé museli vydat na řešení následků spojených s nedodržováním BOZP na staveništi.

Kampaň CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů. Mediálními partnery jsou BOZPinfo.czBOZPprofi.cz a Wolters Kluwer ČR, a. s.

Předchozí kampaně zaměřené na zaměstnavatele:

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII, 2022

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ, 2021

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI, 2020