Mediální kampaně zaměřené na zaměstnavatele

Mediální kampaně zaměřené na zaměstnavatele

Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů se prostřednictvím mediálních kampaní cíleně zaměřuje na osvětu a propagaci bezpečnosti a ochrany zdraví a při práci pro zaměstnavatele.

Osvěta a mediální kampaně mohou výrazně ulehčit zaměstnavatelům v boji proti negativním důsledkům krizí a zároveň napomoci k ochraně zdraví jejich zaměstnanců.

Pokud zaměstnavatelé budou aktivně chránit zdraví svých zaměstnanců, získají tak zaměstnance s vyšší motivací, která se následně pozitivně promítne do lepších hospodářských výsledků firmy. Ochrana zdraví zaměstnanců by měla být jak v rovině jejich fyzického, tak i psychického zdraví.

Pro rok 2023 připravujeme mediální kampaň CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ. Každý rok tisíce lidí ve stavebnictví je vystaveno bezpečnostním a zdravotním rizikům, které ohrožují jejich zdraví a život. Cílem kampaně bude zvýšit povědomí o rizicích spojených s prací na staveništích. Kampaň bude zahrnovat jak bezpečnostní, tak zdravotní rizika, přičemž bude vycházet z evropských a národních statistik, na jejichž základě budou vybrány práce a činnosti s nejvyšším počtem pracovních úrazů a nemocí související s prací. 

Přehled kampaní zaměřených na zaměstnavatele a zaměstnance

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII, 2022

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII

PLAKÁTY

 

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ, 2021

 CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

PLAKÁTY

 

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI, 2020

CHCEE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI

PLAKÁTY

 

Mediální partneři: