Archiv ukončených projektů

Název:Výzkum ergonomických aspektů v kontextu moderních přístupů a změn na pracovištích pro prevenci muskuloskeletálních onemocnění
Číslo:V01-S4
Nadřazený projekt:
Řešitel:RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2019
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je vytvoření odborné základny pro vývoj metod kvantifikace zátěže a ergonomických nástrojů prevence muskuloskeletálních onemocnění v souvislosti s výkonem pracovních činností. Základní částí bude zmapování ergonomických aspektů nastavení pracovišť v kontextu neustálého vývoje, změn ve světě práce, moderních přístupů, dále provedení analýz, terénních šetření na vybraných pracovištích v ČR a jejich vyhodnocení, nakonec vytvoření odborné zprávy s přílohami, odborné publikace, článků a dalších podkladových materiálů.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn zpráva_prosinec_2021 9101 ergo MSD.pdf

W - Workshop k projektu Výzkum ergonomických aspektů v kontextu moderních přístupů a změn na pracovištích pro prevenci muskuloskeletálních onemocnění 23.6.2021.pdf

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 10/2021 Návrh metodického preventivního postupu k hodnocení zátěže MSD v různých podmínkách u vybraných pracovních činností.pdf

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 11/2021 Ergonomické aspekty prevence muskuloskeletálních onemocnění (MSD).pdf

O - Program Škola zad jako řešení MSD.pdf

O - Cviky a rady pro přetížené horní končetiny.pdf

O - NÁVRH METODICKÉHO POSTUPU K HODNOCENÍ A PREVENCI ZÁTĚŽE MSD v různých podmínkách u vybraných pracovních činností.pdf

Jost - Objektivní vlivy a subjektivní projevy nesprávných pracovních poloh, z pohledu zdravotních problémů a onemocnění MSD - článek

Jost - Práce, stres a muskuloskeletální onemocnění (MSD) - článek

Jsc - A Review of Relevant Regulations, Requirements and Assessment Methods Concerning Physical Load in Workplaces in the Slovak Republic - článek

Jost - Psychická pracovná záťaž ako rizikový faktor pracovného prostredia - článek

B - Ergonomické aspekty profesionálních muskuloskeletálních onemocnění