Archiv ukončených projektů

Název:Lékařské posudky poskytovatelů pracovnělékařských služeb a jejich význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců
Číslo:V11-S4
Nadřazený projekt:
Řešitel:JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Právnická fakulta UK v Praze
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2019
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je analyzovat současnou právní úpravu vydávání lékařských posudků a jejich právní povahy v souvislosti s posuzováním pracovního zdraví zaměstnanců při vzniku, změně a skončení pracovního poměru. Platná právní úprava bude analyzována z hlediska své geneze, efektivity a možné evoluce. Zvláštní pozornost bude věnována relevantní judikatuře civilních i správních soudů. Tento výzkumný úkol bude řešen ve spolupráci s Právnickou fakultou UK v Praze.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2019−2021

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 1/2021 Pracovnělékařské služby

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 5/2021 Pracovnělékařské služby

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 6/2021 Lékařské posudky

O - Pracovnělékařské služby - publikace

Jost - Dílčí náměty k zlepšení právní úpravy posuzovaní způsobilosti k práci - článek

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 16/2021 Shrnutí výzkumného úkolu Lékařské posudky poskytovatelů pracovnělékařských služeb a jejich význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců

B - Lékařské posudky v pracovním právu - publikace