Podcasty a videa

Podcasty

21. 12. 2021
Dýchání pro kontrolu stresu a zlepšení zdraví u strážníků obecních policií
17. 12. 2021
Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření
25. 10. 2021
Šikana v pracovním prostředí a obranné mechanizmy z pohledu zaměstnanců aneb jak se bránit projevům mobbingu, bossingu a staffingu

Videa

20. 1. 2022
Příběh Vitaliye – pracovní úraz nelegálního zaměstnance
5. 1. 2022
Závěr výzkumného úkolu Bezpečnost práce ve sportu
11. 12. 2021
Přehled pohybových aktivit a cviků pro kompenzaci přetížení jednotlivých částí těla při manipulaci s břemeny do10 kg