Aktuality

2. 1. 2024
70 let Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
7. 12. 2023
Policy Brief VÚBP 4/2023 – Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce
6. 12. 2023
A Review of Relevant Regulations, Requirements and Assessment Methods Concerning Physical Load in Workplaces in the Slovak Republic
4. 12. 2023
Policy Brief VÚBP 3/2023 – Terénní měření koncentrace nanočástic na pracovištích