Aktuality

12. 1. 2021
Techniky cílené redukce stresu a zlepšení spánku jako metoda prevence zranění u fotbalistů
6. 1. 2021
Národní koncepce environmentální bezpečnosti
5. 1. 2021
Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny
14. 12. 2020
Třetí ročník soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI zná vítěze
14. 12. 2020
Systémová preventivní opatření vedoucí k omezení úrazovosti při fotbalu
2. 12. 2020
Úvodní část projektu Bezpečnost práce ve sportu, řešený VÚBP, v. v. i., seznamuje s aktuálními výstupy BOZP ve fotbalu prostřednictvím podcastů
27. 11. 2020
Workshop zaměřený na praktické využití posuzování pracovních rizik nástrojem OiRA
26. 11. 2020
On-line workshop Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením
24. 11. 2020
OiRA pomáhá firmám předcházet rizikům v době pandemie COVID-19
20. 11. 2020
Publikace Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí: právní limity
16. 11. 2020
Nový kurz Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku