Aktuálně řešené projekty

Název:Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing - patologické pracovní vztahy ohrožující zdraví zaměstnanců
Číslo:03-S4-2021-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Jana Ranglová
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2021
Doba řešení do:06/2022
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu navrhnout soubor doporučení pro šikanované zaměstnance se zaměřením na identifikaci zákonných institutů, které může šikanovaný zaměstnanec úspěšně využít na svoji ochranu. Jedná se zejména o ustanovení zákoníku práce, zákona o inspekci práce a tzv. antidiskriminačního zákona.  A dále je cílem zjistit, jaké typy důkazních prostředků může na účinnou ochranu svých práv šikanovaný zaměstnanec úspěšně využít. Z hlediska zaměstnavatelů je pak cílem projektu navrhnout sofistikovaný, diskrétní, ale zároveň i účinný mechanizmus pro řešení patologických pracovních vztahů, kterým je šikanózní jednání.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva

2021

A - Šikana v pracovním prostředí a obranné mechanizmy z pohledu zaměstnanců aneb jak se bránit projevům mobbingu, bossingu a staffingu - podcast

A - Šikana v pracovních vztazích z pohledu zaměstnavatelů (Mobbing, bossing, staffing #2) - podcast

Jost - Násilí na pracovišti: peer pracovník jako možná cesta ochrany zaměstnanců? - článek

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 7/2021 První pomoc při šikaně v práci Praktický manuál pro zaměstnance ohrožené některou z forem šikany v zaměstnání – mobbingem, bossingem nebo staffingem

O - První pomoc při šikaně v práci  - publikace

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 17/2021 Podcast Šikana v pracovním prostředí a obranné mechanizmy z pohledu zaměstnanců aneb jak se bránit projevům mobbingu, bossingu a staffingu

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 18/2021 Podcast Šikana v pracovních vztazích z pohledu zaměstnavatelů

O - Mechanizmy právní obrany zaměstnance v případě mobbingu, bossingu a staffingu - publikace

2022

Jost - Whistleblowing: jak se v České republice a ve vybraných členských státech EU vyvíjela oblast ochrany oznamovatelů nezákonné činnosti probíhajících v organizace - článek

Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing - přehledné informace pro zaměstnavatele

Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing - přehledné informace pro zaměstnance

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 1/2022 Mechanizmy právní obrany zaměstnance v případě mobbingu, bossingu a staffingu

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 2/2022 Doporučení pro zaměstnavatele k eliminaci mobbingu, bossingu a staffingu na pracovišti