Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Článek v odborném periodiku | Článek ve sborníku | Odborná kniha | Kapitola v knize

Článek v odborném periodiku

Dosahování kvalifikací pro zajišťování BOZP v podnicích v etapách počátečního a dalšího vzdělávání
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2016
Odborná způsobilost v BOZP - Část 1: Profesní pozice v BOZP
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2016
Odborná způsobilost v BOZP - Část 2: Porovnání odborné způsobilosti na úseku prevence rizik a požární ochrany
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2016
Odborná způsobilost v BOZP - Část 3: Rozsah činnosti zaměstnavatele na úseku prevence rizik
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2016
Environmental protection as a part of armed forces members´ preparation
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2016
Analýza a hodnocení rizik v posouzení rizik podle nového zákona o prevenci závažných havárií
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2016
Metodika přístupu k identifikaci zdrojů rizik, analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2016
Doplňky k Metodice přístupu k identifikaci zdrojů rizik, analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2016
Výklad obsahového zaměření jednotlivých položek popisu systému řízení PZH
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2016
Havarijní a územní plánování z pohledu prevence závažných havárií
DoDodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2016
Bezpečnostní inženýrství
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2016
Odborný článek k problematice ergonomických stresorů
Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Rok uplatnění výsledku: 2016
Results and conclusions of the project „Complex Model for Risk Assessment and Treatment in Industrial Processes“
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku:Communications, Rok uplatnění výsledku: 2015
Estimating the Heat Flux from Pool Fire
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Journal of Safety Research and Applications, Rok uplatnění výsledku: 2015
Theoretical analysis of explosion behavior for CO/O2/N2, CO/O2/N2/H2O and CO/O2/N2/CO2 mixtures Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Journal of Safety Research and Applications, Rok uplatnění výsledku: 2015
Vybrané aspekty ergonomie při kancelářské práci
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Journal of Safety Research and Applications, Rok uplatnění výsledku: 2015
Řízení pracovního stresu a psychosociálních rizik
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Journal of Safety Research and Applications, Rok uplatnění výsledku: 2015
Odborná způsobilost v prevenci rizik-úskalí jedné odborné kvalifikace
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Journal of Safety Research and Applications, Rok uplatnění výsledku: 2015
Proměny charakteru práce a subjektivní vnímání vybraných dimenzí
Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Název výsledku: Journal of Safety Research and Applications, Rok uplatnění výsledku: 2015
Moderní doba eskaluje stres
Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Název výsledku: Journal of Safety Research and Applications, Rok uplatnění výsledku: 2015
Úvod ke speciálnímu číslu odborného časopisu JOSRA Kvalita pracovního života
Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Název výsledku: Journal of Safety Research and Applications, Rok uplatnění výsledku: 2015
Mathematical Models for the Prediction of Heat Flux from Fire Balls
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku:WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer, Rok uplatnění výsledku: 2014
Kvalifikace "Manažer BOZP" z několika úhlů pohledu
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2014
Pracovní přestávky v podnikové praxi
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2014
Nelegální migrace a některé její souvislosti
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2013
The experiences with the software JET Fire thermal radiation modelling
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2013
Description of physical-chemical parametres of Pool-fire
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2013
Validation possibilities of the BLEVE termal effects
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2013
Calculation method for emergency planing zone used in Spain
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2013
Occupational safety and health in eco-industry: part 3: comparsion of knowledge level of selectedy workers in eco-industry in partner contries of THESEIS project
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2013
SYPOKUB-Představení nového výzkumného projektu v rámci programu OMEGA Technologické agentury ČR
Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2013
Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe
Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2013
Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organismu
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku:Topenářství instalace, Rok uplatnění výsledku: 2012
Nový přístup k hodnocení tepelně vlhkostních podmínek na pracovištích
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku:Pracovní lékařství, Rok uplatnění výsledku: 2012
Occupational safety and health in eco-industry: part 2: overview of national qualification frameworks for eco-industry in participating countries of THESEIS project
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2012
Occupational safety and health in eco-industry: part 1: survey of knowledge and needs related to specific risks within the production and treatment of industrial wastewater
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2012
Public information planning in the context of major accidents prevention
Dodavatel: MV0 - Ministerstvo vnitra, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2012
Analysis of existing approaches to risk analyses and calculations method for emenrgency planning zone used in Italy
Dodavatel: MV0 - Ministerstvo vnitra, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2012
Výzkum fenoménu :nových rizik: v oblasti nanobezpečnosti
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2011
Nanobezpečnost - fenomén nových technologií
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2011
Výzkum a vývoj metod a postupů BOZP při těžbě dřeva s cílem zvýšit prevenci rizik zaměstnanců, OSVČ a agenturních zaměstnanců
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2011
Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Topenářství, instalace, Rok uplatnění výsledku: 2011
Hodnocení spolehlivosti lidského činitele pomocí integrované metody HTA-PHEA a zkušenosti s aplikací softwarového nástroje HTA-PHEA
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2011
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let : uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku : 4. část
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2010
Pracovní úrazovost žen a mužů v ČR do roku 2008
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2010
Pracovní úrazovost v zemědělství v ČR v roce 2009
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2010
Smrtelné pracovní úrazy v roce 2008 v České republice : závady, porušené předpisy
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2010
Evropská statistika pracovních úrazů v České republice

Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2010
Výsledky ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj na stupni základního vzdělávání : 3. část
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2010
Výsledky ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj na stupni základního vzdělávání : 2. část
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2010
Výsledky ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj na stupni základního vzdělávání : 1. část
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2010
Systém řízení prevence závažných havárií
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2010
Hodnocení expozice aerosolům na různých typech pracovišť
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2010
Interní komunikace a příklady měření její kvality v praxi
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2010
Nový checklist k posuzování bezpečnostní zprávy zpracované podle směrnice SEVESO II
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2010
Pohled na aspekty kultury bezpečnosti ve firemní praxi
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2010
Analýza a hodnocení rizik pro účely zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2009
Poznatky z ověřování e-learningového kurzu : Ochrana zdraví a hygiena práce: a jejich přínos
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2009
Názory učitelů základních škol na svoji odbornou připravenost utvářet a rozvíjet kompetence žáků k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2009
Pohled žáků základních škol na způsoby seznamování s informacemi o rizicích a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2009
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let : uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku : 2. část
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnost, Rok uplatnění výsledku: 2009
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let : uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku : 1. část
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2009
Stres na pracovišti - možnosti prevence
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2009
BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2009
Chyby lidského činitele a identifikace jejich příčin
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2009
Stavebnictví - příčiny pracovních úrazů
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2009
Hodnocení pracovišť typu open space u telekomunikační firmy

Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2009
Ergonomické řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením: Informace o projektu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2009
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2009
Studie šetření reálných pracovních podmínek a pracovního prostředí jako indikátoru poškození zdraví a časového zkrácení profesní schopnosti u specifických profesí v ČR
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2009
Stanovení optimálních (komfortních) teplot na základě odezvy lidského organismu
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2009
Relativní vlhkost a člověk - nové přípustné limity
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2009
Reakce lidského organismu na tepelnou zátěž.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku:Spektrum, Rok uplatnění výsledku: 2009
Nevšední místa mimořádných událostí na americkém středozápadě.
Dodavatel:MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2009
Proces komplexního posouzení rizik v kontextu integrace systémů managamentu
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2008
Role integrovaných informačních systémů v BOZP
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2008
Využití znalostních systémů v BOZP
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2008
Ověření modelu šíření projevů a účinků ohrožujících událostí - projekt SPREAD. Část 3 : Vyhodnocení naměřených dat a interpretace výsledků
Dodavatel:MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2008
Ověření modelu šíření projevů a účinků ohrožujících událostí - projekt SPREAD : část 2 : realizace terénních testů
Dodavatel:MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2008
Ověření modelu šíření projevů a účinků ohrožujících událostí - projekt SPREAD. Část 1: Příprava terénních testů.
Dodavatel:MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2008
Etická dimenze podnikání a firemní kultury
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2008
Mobbing a jeho vliv na bezpečnost práce
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2008
Spolehlivost člověka v pracovním systému
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2008
Využití numerického programu ALOHA pro potřeby modelování následků mimořádných událostí
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku:Spektrum, Rok uplatnění výsledku: 2008
Význam probit funkce pro havarijní plánování
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2008
Práce a zdraví : závodní preventivní péče
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2008
Přirozené klasifikace ekonomických činností s použitím dat ČSÚ a SÚIP
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku:F órum sociální politiky, Rok uplatnění výsledku: 2008
Charakteristické jevy u smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2007
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2008
Moderní vzdělávací metody a technologie v dalším vzdělávání dospělých v BOZP a v souvisejících oblastech
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2008
Encyklopedie BOZP
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, Rok uplatnění výsledku: 2008
Návrh hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: České pracovní lékařství, Rok uplatnění výsledku: 2008
Nerovnoměrná tepelná zátěž : výsledky subjektivního hodnocení
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: České pracpvní lékařství, Rok uplatnění výsledku: 2008
Odezva fyziologických ukazatelů na nerovnoměrnou radiační zátěž v experimentálních podmínkách v klimatické komoře
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: České pracovní lékařství, Rok uplatnění výsledku: 2008
Kulový stereoteploměr : nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: České pracovní lékařství, Rok uplatnění výsledku: 2008
Aktuálně o šíření zhoubné a společensky nebezpečné choroby
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Prevence úrazů, otrav a násilí, Rok uplatnění výsledku: 2007
Řízení znalostí BOZP a tvorba encyklopedie
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Spektrum, Rok uplatnění výsledku: 2007
Use of globe stereo thermometer for evaluation of irregular radiation load
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku:  Central European Journal of Public Health, Rok uplatnění výsledku: 2007
Influence of combined operation of radiation and convection heat on reliability of professional performance
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Central European Journal of Public Health, Rok uplatnění výsledku: 2007
Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Ikaros, Rok uplatnění výsledku: 2006
Co naleznete na novém informačním serveru BZP.cz zaměřeném na malé a střední podniky?
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Spektrum, Rok uplatnění výsledku: 2006
Svět práce a kvalita života
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Personál, Rok uplatnění výsledku: 2006
Aby byla při práci pohoda a klid.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Podnikatelské lobby : měsíčník pro lobby a informování podnikatelů., Rok uplatnění výsledku: 2004
Ekonomicko-sociální aspekty BOZP
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Profit, Rok uplatnění výsledku: 2004
Seznam certifikátů pro osobní ochranné prostředky.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Bezpečnost a hygiena práce, Rok uplatnění výsledku: 2003
Označení CE na osobních ochranných prostředcích.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Inovace, Rok uplatnění výsledku: 2003
Bezpečnost práce z pohledu globalizace.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Sociální politika, Rok uplatnění výsledku: 2003
Nejde jen o prevenci úrazů.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Technik, Rok uplatnění výsledku: 2003
Normy pro pomocné stavební konstrukce.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Stavitel, Rok uplatnění výsledku: 2002
O distančním vzdělávání aneb využití informačních a komunikačních technologií při distančním studiu.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Personál. Časopis pro rozvoj lidských zdrojů., Rok uplatnění výsledku: 2001
Pracovní polohy.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Bezpečnost a hygiena práce, Rok uplatnění výsledku: 2001
Subjektivní hodnocení pracovních podmínek a jeho využití v oblasti BOZP.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Bezpečnost a hygiena práce, Rok uplatnění výsledku: 2001
Problematika spolehlivosti lidského činitele (LČ) v bezpečnostní dokumentaci podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Bezpečnost a hygiena práce, Rok uplatnění výsledku: 2001
Požadavky na lešení, bednění a pažení z hlediska evropské normalizace.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Stavebnictví a interiér, Rok uplatnění výsledku: 2001
Zkušenosti s uplatňováním zákona o prevenci závažných průmyslových havárií v ČR.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Environmentální aspekty podnikání, Rok uplatnění výsledku: 2001
Bezpečnost práce z pohledu evropské legislativy.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Technik, Rok uplatnění výsledku: 2001
Zkušenosti s uplatňováním zákona o prevenci závažných průmyslových havárií v ČR.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Inovace, Rok uplatnění výsledku: 2001
Zákon č. 157/1998 Sb., a stání odborný dozor nad bezpečností práce
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Bezpečnost a hygiena práce č.11-12/1999, Rok uplatnění výsledku: 1999
Selhání člověka a průmyslové havárie - 2.část
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Bezpečnost a hygiena práce č.7-8/1999, Rok uplatnění výsledku: 1999
Selhání člověka a průmyslévé havárie - 1.část
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Bezpečnost a hygiena práce č.6/1999, Rok uplatnění výsledku: 1999
Hodnocení pracovních míst, pracovišť a prací z hlediska ochrany zdraví
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Bezpečnost a hygiena práce č. 5/1999, Rok uplatnění výsledku: 1999
K problému psychické zátěže, stresu a stresorů při práci
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Bezpečnost a hygiena práce č.4/1999, Rok uplatnění výsledku: 1999
Zajišťování provozu vyhrazených technických zařízení
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Poradce č.3/2000, Rok uplatnění výsledku: 1999
Změny v požadavcích na provádění rámových a modulových lešení vybraných výrobců
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Bulletin cechu lešení, Rok uplatnění výsledku: 1999
Jaké jsou legislativní požadavky na používání lešení
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Stavebnictví a Interiér, Rok uplatnění výsledku: 1999
Safety management in Czech plants
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Asia Pacific, Rok uplatnění výsledku: 1999

 

Článek ve sborníku

Posuzování bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií vzhledem k implementaci směrnice 2012/18/EU (SEVESO III) do českého právního řádu
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název sborníku: APROCHEM 2014, Rok uplatnění výsledku: 2014
Vliv směrnice 2012/18/EU (SEVESO III) na analýzu a hodnocení rizik v České republice
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název sborníku: CHISA 2013, Rok uplatnění výsledku: 2013
Kvalita pracovního života-růst nejistot, rizik a změn
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název sborníku: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Kvalita života 2013, Rok uplatnění výsledku: 2013
Description of Physical-Chemical Parameters of pool-fire
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název sborníku: CHISA 2013, Rok uplatnění výsledku: 2013
Consequences of aerosols flammability: fireball effects calculations
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název sborníku: Proceedings of 2nd International Conference on Energy Systems, Environment, Entrepreneurship and Innovation ICESEEI´13, Rok uplatnění výsledku: 2013
Rozvoj lidských zdrojů s důrazem na podporu bezpečného chování ve firmách a regionech
Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Název sborníku: Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie "Význam ĺudského potenciálu v regionálnom rozvoji", Rok uplatnění výsledku: 2012
Program "Safe Enterprise" as a supporting tool for effective occupational safety and health management system
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: AHFE International : 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), Rok uplatnění výsledku: 2010
New tools for analyzing work activities in the process industry
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: AHFE International : 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), Rok uplatnění výsledku: 2010
Major accident prevention as a tool to increase the level of enterprise safety systems in the Czech Republic
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: AHFE International : 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), Rok uplatnění výsledku: 2010
Safety culture : an effective tool for major hazard prevention
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: AHFE International : 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), Rok uplatnění výsledku: 2010
Globe stereothermometer : a new instrument for measurement and evaluation of irregularradiant-convective load
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: AHFE International : 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), Rok uplatnění výsledku: 2010
The human body reaction on non-uniform radiant-convective load
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: AHFE International : 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), Rok uplatnění výsledku: 2010
Audit podnikové kultury s cílem přispět k budování kultury podporující výkon BOZP
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference, Rok uplatnění výsledku: 2007
Datamining a bezpečnost při práci
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference., Rok uplatnění výsledku: 2007
Posouzení vlivu lidského činitele na bezpečnost provozu (nejen) průmyslových technologií a zařízení
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference., Rok uplatnění výsledku: 2007
Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference., Rok uplatnění výsledku: 2007
Co se v mládí naučíš
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference, Rok uplatnění výsledku: 2007
Pracovní úrazy při dopravních nehodách
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference., Rok uplatnění výsledku: 2007
Ukazatele pracovní úrazovosti v EU15 a ČR
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference, Rok uplatnění výsledku: 2007
Význam začleňování otázek zdraví a bezpečnosti při práci do celoživotního vzdělávání ve prospěch zlepšování kvality a produktivity práce
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference., Rok uplatnění výsledku: 2007
Práce není to, kam chodíme, ale to co děláme
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference., Rok uplatnění výsledku: 2007
Informační podpora malých a středních podniků v oblasti BOZP v ČR
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference, Rok uplatnění výsledku: 2007
Podmínky pro proměny práce
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference., Rok uplatnění výsledku: 2007
Náklady a ztráty jako jeden z indikátorů kvality pracovního života
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference., Rok uplatnění výsledku: 2007
Flexibilita její výhody i problémy
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference., Rok uplatnění výsledku: 2007
Agresivita a násilí ohrožuje kvalitu života - měli bychom se bránit
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference., Rok uplatnění výsledku: 2007
Filtrační polomasky : účinnost, výběr a používání
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006", Rok uplatnění výsledku: 2006
Diferenční analýza bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006", Rok uplatnění výsledku: 2006
Evropský týden BOZP 2006 : informační kampaň
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006", Rok uplatnění výsledku: 2006
Datamining pro MSP
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006", Rok uplatnění výsledku: 2006
Pracovní riziko v MSP
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006", Rok uplatnění výsledku: 2006
Nové metody a přístupy určené pro vyšetřování kořenových příčin selhání lidského činitele v procesním průmyslu
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006", Rok uplatnění výsledku: 2006
Vliv sálavého tepla na spolehlivost výkonu lidského činitele
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006", Rok uplatnění výsledku: 2006
Novinky na oborovém portálu BOZPinfo.cz
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006", Rok uplatnění výsledku: 2006
Co naleznete na novém informačním serveru BZP.cz zaměřeném na malé a střední podniky
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006", Rok uplatnění výsledku: 2006
Vliv změn světa práce na kvalitu života
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006., Rok uplatnění výsledku: 2006
Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko- ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006, Rok uplatnění výsledku: 2006
Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005., Rok uplatnění výsledku: 2006
Management znalostí, podmínka úspěšného řízení BOZP
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006., Rok uplatnění výsledku: 2006
Podniková kultura - její struktura, vztahy a vlivy
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006., Rok uplatnění výsledku: 2006
Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006, Rok uplatnění výsledku: 2006
BOZP, zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Výzkum BOZP. Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005., Rok uplatnění výsledku: 2005
Návrh systému výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP v ČR
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Výzkum BOZP. Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005, Rok uplatnění výsledku: 2005
Vliv změn světa práce na kvalitu života
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Výzkum VÚBP. Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005., Rok uplatnění výsledku: 2005
Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko- ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Výzkum BOZP. Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005., Rok uplatnění výsledku: 2005
Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Výzkum VUBP. Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005., Rok uplatnění výsledku: 2005
Management znalostí, podmínka úspěšného řízení BOZP
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Výzkum BOZP. Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005., Rok uplatnění výsledku: 2005
Podniková kultura - struktura, vztahy a vlivy
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Výzkum BOZP. Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005., Rok uplatnění výsledku: 2005
Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník BOZP. Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005., Rok uplatnění výsledku: 2005
Quo vadis OSH in the Czech Republic
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Joint OSH strategy for the enlarged Europe : European Conference, 30-31 January 2004, Bressels : parallel workshop sessions, Rok uplatnění výsledku: 2004
Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce., Rok uplatnění výsledku: 2004
Faktory a indikátory sociálně-ekonomických změn vědeckého a technického rozvoje a jejich vliv na BOZP
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, Rok uplatnění výsledku: 2004
Média a vzdělávací nástroje pro rozvíjení lidských zdrojů.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, Rok uplatnění výsledku: 2004
Management znalostí, podmínka úspěšného řízení BOZP
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, Rok uplatnění výsledku: 2004
Podniková kultura - struktura, vztahy a efekty
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, Rok uplatnění výsledku: 2004
Pracovní pohoda a spolehlivost lidí v systému práce
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, Rok uplatnění výsledku: 2004
VZ 2004-2010 začíná.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, Rok uplatnění výsledku: 2004
Informační systém BOZP v ČR
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: ISSS : internet ve státní správě a samosprávě, Rok uplatnění výsledku: 2004
Informační systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Současnost a budoucnost krizového řízení : 7. odborná konference s mezinárodní účastí., Rok uplatnění výsledku: 2004
Informační systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR .
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník přednášek Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2004, Rok uplatnění výsledku: 2004
Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník k výzkumu BOZP. Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004., Rok uplatnění výsledku: 2004
Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník k výzkumu BOZP. Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004., Rok uplatnění výsledku: 2004
Management znalostí, podmínky úspěšného řízení BOZP
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník k výzkumu BOZP. Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004., Rok uplatnění výsledku: 2004
Podniková kultura - její struktura, vztahy a vlivy.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník k výzkumu BOZP. Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004., Rok uplatnění výsledku: 2004
Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník k výzkumu BOZP. Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004., Rok uplatnění výsledku: 2004
Zajištění kvality služeb pro zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník k výzkumu BOZP. Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004., Rok uplatnění výsledku: 2004
Národní kampaň Evropský týden BOZP 2004
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník k výzkumu BOZP. Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004., Rok uplatnění výsledku: 2004
Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník k výzkumu BOZP. Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004., Rok uplatnění výsledku: 2004
Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění
Dodavatel:  MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník k výzkumu BOZP. Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004., Rok uplatnění výsledku: 2004
Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník k výzkumu BOZP. Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004., Rok uplatnění výsledku: 2004
Ekonomika a management 2003 bez hranic
Dodavatel:  MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Ekonomika a management 2003 bez hranic., Rok uplatnění výsledku: 2003
Prevence havárií v ČR
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Sborník Semináře k problematice ochrany osob při práci s nebezpečnými látkami a v mimořádných situacích INCOP 99 Lázně Bohdaneč, Rok uplatnění výsledku: 1999
Nařízení vlády č.172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Praktická příručka - Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek, Rok uplatnění výsledku: 1999
Část 13/2.4: Bezepčnost při nakládání s odpady - osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s nebezpečnými odpady
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Praktická příručka odpadového hospodářství, Rok uplatnění výsledku: 1999
Systém řízení bepečnosti - nedílná součást podnikového řízení
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Systém řízení bezpečnosti - nedílná součást podnikového řízení, Rok uplatnění výsledku: 1999
Problematika služeb BOZP se zaměřením na kontrolní a revizní činnost u plynových zařízení
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Problematika služeb BOZP se zaměřením na kontrolní a revizní činnost u plynových zařízení, Rok uplatnění výsledku: 1999
Bezpečnost práce z pohledu podnikového managementu
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název sborníku: Úspěšné metody personálního managementu, Rok uplatnění výsledku: 1999

 

Odborná kniha

Ergonomické stresory pod kontrolou
Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Rok uplatnění výsledku: 2016
Osobní ochranné pracovní prostředky
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Osobní ochranné pracovní prostředky, Rok uplatnění výsledku: 1999
Jak zavést efektivní systém řízení bezpečnosti práce?
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Jak zavést efektivní systém řízení bezpečnosti práce?, Rok uplatnění výsledku: 1999
Proměny kvality pracovního života
Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Rok uplatnění výsledku: 2015
Vybraná témata k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2014
Dodavatel: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název výsledku: Vybraná témata k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2014, Rok uplatnění výsledku: 2014
Nanobezpečnost
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Nanobezpečnost, Rok uplatnění výsledku: 2011
Bezpečnost práce při těžbě dříví
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Bezpečnost práce při těžbě dříví, Rok uplatnění výsledku: 2011
Důvěryhodnost v oblasti jaderných elektráren a komunikace rizika
Dodavatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Název výsledku: Důvěryhodnost v oblasti jaderných elektráren a komunikace rizika, Rok uplatnění výsledku: 2011
Kultura a komunikace v podnikovém prostředí
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Kultura a komunikace v podnikovém prostředí, Rok uplatnění výsledku: 2010
Kancelářská pracoviště s důrazem na typ open space
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Kancelářská pracoviště s důrazem na typ open space, Rok uplatnění výsledku: 2010
Stavebnictví : prevencí proti úrazovosti
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Stavebnictví : prevencí proti úrazovosti, Rok uplatnění výsledku: 2010
ABC ergonomie
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: ABC ergonomie, Rok uplatnění výsledku: 2010
Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením, Rok uplatnění výsledku: 2009
Prevence nehod a havárií . 2. díl : mimořádné události a prevence nežádoucích následků.
Dodavatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Název výsledku: Prevence nehod a havárií . 2. díl : mimořádné události a prevence nežádoucích následků., Rok uplatnění výsledku: 2009
Znalosti a znalostní systémy.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Znalosti a znalostní systémy., Rok uplatnění výsledku: 2009
Prevence pracovních rizik. Díl 1. : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Prevence pracovních rizik. Díl 1. : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Rok uplatnění výsledku: 2009
Základy aplikované ergonomie.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Základy aplikované ergonomie., Rok uplatnění výsledku: 2009
Velký atlas oblaků
Dodavatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Název výsledku: Velký atlas oblaků, Rok uplatnění výsledku: 2008
Prevence rizik, úrazů a negativních projevů chování dětí a mládeže
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Prevence rizik, úrazů a negativních projevů chování dětí a mládeže, Rok uplatnění výsledku: 2008
Nová právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve srovnání s úpravou platnou do 31. 12. 2006
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Nová právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve srovnání s úpravou platnou do 31. 12. 2006, Rok uplatnění výsledku: 2007
Flexibilní forma práce a jejich právní úprava
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Flexibilní forma práce a jejich právní úprava, Rok uplatnění výsledku: 2007
Encyclopedia OSH
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Encyclopedia OSH, Rok uplatnění výsledku: 2007
Jak je v Česku vnímána práce
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Jak je v Česku vnímána práce, Rok uplatnění výsledku: 2006
Svět práce a kvalita života.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Svět práce a kvalita života., Rok uplatnění výsledku: 2006
Vývoj ukazatelů náhrad škod při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání k roku 2004
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Vývoj ukazatelů náhrad škod při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání k roku 2004, Rok uplatnění výsledku: 2004
Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích, Rok uplatnění výsledku: 2004
Používání chemických látek ve vodárenství (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků)
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Používání chemických látek ve vodárenství (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků), Rok uplatnění výsledku: 2004
Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků)
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků), Rok uplatnění výsledku: 2004
Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků)
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků), Rok uplatnění výsledku: 2004
Používání chemických látek v zemědělství (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků)
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Používání chemických látek v zemědělství (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků), Rok uplatnění výsledku: 2004
Bezpečnost práce ve stavebnictví
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Rok uplatnění výsledku: 2004
Metodický návod k odhadu, hodnocení a snižování rizik u strojů a zařízení
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Metodický návod k odhadu, hodnocení a snižování rizik u strojů a zařízení, Rok uplatnění výsledku: 2003
Návod pro používání bezpečnostních norem pro strojní zařízení v návaznosti na nařízení vlády č. 170/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Návod pro používání bezpečnostních norem pro strojní zařízení v návaznosti na nařízení vlády č. 170/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Rok uplatnění výsledku: 2003
Pracovní stres a zdraví
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Pracovní stres a zdraví, Rok uplatnění výsledku: 2003
Zjišťování příčin a okolností pracovních úrazů a jiných nehodových událostí.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Zjišťování příčin a okolností pracovních úrazů a jiných nehodových událostí., Rok uplatnění výsledku: 2003
Identifikace a hodnocení rizik.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Identifikace a hodnocení rizik., Rok uplatnění výsledku: 2003
Bezpečnost práce u obráběcích strojů na kovy
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Bezpečnost práce u obráběcích strojů na kovy, Rok uplatnění výsledku: 2003
Identifikace a hodnocení rizik ve výrobních podnicích.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Identifikace a hodnocení rizik ve výrobních podnicích., Rok uplatnění výsledku: 2002
Starší pracovník
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Starší pracovník, Rok uplatnění výsledku: 2002
Nebojte se rizik. Pomůcka pro zaměstnavatele k naplnění požadavků zákoníku práce § 132a Prevence rizik.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Nebojte se rizik. Pomůcka pro zaměstnavatele k naplnění požadavků zákoníku práce § 132a Prevence rizik., Rok uplatnění výsledku: 2002
Pět kroků chronologického postupu ergonomického zkoumání a hodnocení v rámci pracovního systému.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Pět kroků chronologického postupu ergonomického zkoumání a hodnocení v rámci pracovního systému., Rok uplatnění výsledku: 2001
Pokyny pro školení pracovníků, kteří provádějí práce ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí ve smyslu vyhlášky 324/1990 Sb.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Pokyny pro školení pracovníků, kteří provádějí práce ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí ve smyslu vyhlášky 324/1990 Sb., Rok uplatnění výsledku: 2001
Metody a techniky užité v ergonomii.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Metody a techniky užité v ergonomii., Rok uplatnění výsledku: 2001
Doporučený standard technický. Skupina: lešení.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Doporučený standard technický. Skupina: lešení., Rok uplatnění výsledku: 2001
Vzorník často se vyskytujících závad a nedostatků, zjišťovaných při kontrolách úrovně BOZP.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Vzorník často se vyskytujících závad a nedostatků, zjišťovaných při kontrolách úrovně BOZP., Rok uplatnění výsledku: 2001
Dílcová lešení (přehled systémů).
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Dílcová lešení (přehled systémů)., Rok uplatnění výsledku: 2001
Aktuální požadavky na pomocné stavební konstrukce.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Aktuální požadavky na pomocné stavební konstrukce., Rok uplatnění výsledku: 2001
Přehled pomocných stavebních konstrukcí s platným certifikátem.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Přehled pomocných stavebních konstrukcí s platným certifikátem., Rok uplatnění výsledku: 2001
Bezpečnost práce při manipulaci s břemeny.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Bezpečnost práce při manipulaci s břemeny., Rok uplatnění výsledku: 2001
Bezpečná kancelář
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název výsledku: Bezpečná kancelář, Rok uplatnění výsledku: 2000

 

Kapitola v knize

Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s přípravky na ochranu rostlin.
Dodavatel: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Název odborné knihy: Praktická příručka pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin., Rok uplatnění výsledku: 2001

Provozujeme a spoluvytváříme níže uvedené webové stránky

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 844

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz


FaceBook - vubp.cz
LinkedIn - VUBP/OSRI Instagram - vubp.cz

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Podmínky užití.

  Potvrzuji přijetí cookies:
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk